Werkervaringsplek

Hoe mooi zal het zijn dat u de kans krijgt om (onbetaald) werkervaring op te kunnen doen zodat u weer verder op weg kan? U kan middels werkervaring weer arbeidsritme opdoen, deelnemen aan de arbeidsmarkt en tevens uw belastbaarheid vergroten!

 
Doel van een werkervaringsplek tijdens de re-integratie

Het re-integreren bij ziekte naar een passende duurzame functie extern middels een werkervaringsplek om zodoende de belastbaarheid te kunnen toetsen.

 

Omschrijving

De start van het traject kenmerkt zich door overleg met u en uw werkgever. Tijdens het 2e spoor traject wordt u intensief begeleid door een adviseur van MoveAbility. U krijgt één contactpersoon tijdens het hele traject.

 

Ieder begeleidingstraject is maatwerk. Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het belangrijk voor de Wet Verbetering Poortwachter om uw belastbaarheid te kunnen toetsen zodat u weer verder op weg geholpen kan worden naar duurzame arbeid. Dit kan dan middels een werkervaringsplek. Dit is tevens een re-integratieverplichting voor de Wet Verbetering Poortwachter. Voor meer informatie over uw verplichtingen neem dan een kijkje op onze pagina: re-integratieverplichtingen of op de website van het UWV. 


Wij bieden op een laagdrempelige wijze een kennismaking tussen u en de werkgever (plaatsingsbedrijf). Om zodoende bij akkoord van beide partijen op te kunnen gaan starten en af te tasten welke mogelijkheden er zijn.

Waar mogelijk zal in overleg met de verschillende partijen de optie doorleen, proefplaatsing of detachering  worden ingezet. Dit om de kansen van de werknemer aanzienlijk te vergroten richting externe mogelijkheden.

 

Tijdens de werkervaringsperiode vinden er evaluatiemomenten plaats m.b.t. de voortgang van de werkervaring, de belastbaarheid en het doel op duurzame arbeid. 
 

Wanneer een werkervaringsplek tot stand komt, zal MOVEABILITY in overleg met het plaatsingsbedrijf een werkervaringsovereenkomst opstellen met o.a. de hieronder benoemde richtlijnen. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Richtlijnen voor een werkervaringsplek:

 

Omvang en duur van de werkervaringsperiode
-U zal voor de periode van minimaal 1 t/m 3 maanden in opbouw van uren/dagen en belasting/belastbaarheid en conform de FML worden geplaatst bij het plaatsingsbedrijf. Om zo weer het aantal werkuren voor ziekte-uitval per week ten doel te stellen.
-Beëindiging van de werkzaamheden in deze periode kan altijd in overleg geschieden met trajectbegeleider van MOVEABILITY.

Begeleiding
-U krijgt bij het plaatsingsbedrijf een vast aanspreekpunt toegewezen voor de dagelijkse begeleiding op de werkplek, tot het moment dat het plaatsingsbedrijf een ander persoon aanwijst en hiervan MOVEABILITY en klant bericht;
-U aanvaardt de opdrachten van de werkbegeleider en zal de door de werkbegeleider of andere personeelsleden van het plaatsingsbedrijf ter zake van de uitvoering van werkzaamheden gegeven aanwijzingen stipt opvolgen;
-U bent verplicht zich te houden aan alle bij het plaatsingsbedrijf geldende huisregels/reglementen;
-De werkzaamheden zullen voornamelijk aansluiting gaan vinden op uw belastbaarheid en Functionele mogelijkheden conform de FML en IZP;
-U wordt vanuit MOVEABILITY begeleid door de trajectbegeleider.

 

Aansprakelijkheid
Het plaatsingsbedrijf draagt zorg voor adequate verzekeringen, zoals wettelijk verplicht voor eigen werknemers.

Met ons team aan professionals kunnen wij u optimale begeleiding bieden in de oriëntatie naar ander passend werk. Wij maken daarbij gebruik van instrumenten waardoor u meer inzicht krijgt in uw talenten, voorkeuren en wensen ten aanzien van andere aansluitende functies op de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij zetten we altijd net die extra stap. Daarnaast wordt u voldoende handvatten aangereikt om uw zelfredzaamheid en de kans om passende functies op de reguliere arbeidsmarkt te bemachtigen te vergroten. 

Meer weten?

Hebt u interesse in de diensten van MoveAbility? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 


 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen: