Werkervaringsplek

Hoe mooi zal het zijn dat u als werkgever een werknemer de kans kan bieden om (onbetaald) werkervaring op te kunnen doen zodat de werknemer weer verder op weg kan? U heeft als werkgever een gratis hulpkracht en de werknemer doet zodoende werkervaring op en kan tevens zijn/haar belastbaarheid vergroten!

 

Wie zijn wij?
Samen met mensen op zoek gaan naar duurzame oplossingen in passend werk is de ambitie van Koers Oost Mobiliteit. Gericht op de talenten van werknemers kunnen we zodoende iedereen weer verder op weg helpen. Langdurig of frequent zieke werknemers zijn vaak gebaat bij zinvolle dagbesteding of passend werk. En ook werkgevers hebben behoefte aan een snelle re-integratie. Koers Oost Mobiliteit is hierin gespecialiseerd. We richten ons enkel en alleen op het realiseren van duurzame oplossingen. Indien gewenst gaan we op zoek naar een nieuwe match tussen mens en werk.

Doel van een werkervaringsplek tijdens de re-integratie

Het re-integreren van een individuele zieke werknemer naar een passende duurzame functie extern middels een werkervaringsplek om zodoende de belastbaarheid te kunnen toetsen.

 

Omschrijving

De start van het traject kenmerkt zich door overleg met de werkgever en een individuele benadering van de zieke werknemer. Tijdens het 2e spoor traject wordt de werknemer intensief begeleid door een adviseur van Koers Oost Mobiliteit. De werknemer krijgt één contactpersoon tijdens het hele traject.

 

Ieder begeleidingstraject is maatwerk. Om de werknemer zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het belangrijk voor de Wet Verbetering Poortwachter om de belastbaarheid te kunnen toetsen zodat werknemer weer verder op weg geholpen kan worden naar duurzame arbeid. Dit kan dan middels een werkervaringsplek. Wij bieden op een laagdrempelige wijze een kennismaking tussen werkgever (plaatsingsbedrijf) en werknemer in kwestie. Om zodoende bij akkoord van beide partijen op te kunnen gaan starten en af te tasten welke mogelijkheden er zijn.

Waar mogelijk zal in overleg met de verschillende partijen de optie doorleen, proefplaatsing of detachering  worden ingezet. Dit om de kansen van de werknemer aanzienlijk te vergroten richting externe mogelijkheden.

 

Tijdens de werkervaringsperiode vinden er evaluatiemomenten plaats m.b.t. de voortgang van de werkervaring, de belastbaarheid en het doel op duurzame arbeid. Wij hebben op deze manier al vele kandidaten kunnen (her)plaatsen met tevredenheid van beide partijen. Waarom zou het geen gewin voor uw organisatie kunnen zijn om weer een werknemer met (kortdurige/langdurige) uitval in dienst te kunnen nemen waarbij u profijt van zult hebben? Ook is dit tevens geen verplichting. Het is allang fijn dat er een mogelijkheid bestaat dat een werknemer de kans kan krijgen om alleen al werkervaring op te kunnen doen en de belastbaarheid te kunnen toetsen.

 

Wanneer een werkervaringsplek tot stand komt, zal KOERS OOST MOBILITEIT in overleg met het plaatsingsbedrijf een werkervaringsovereenkomst opstellen met o.a. de hieronder benoemde richtlijnen. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Mocht de werkervaringsperiode voor beide partijen goed bevallen kunt u de keuze maken om werknemer te detacheren tot einde wachttijd met een no-riskpolis. Zodat u na deze periode de betreffende werknemer een contract kunt aanbieden en hierbij gebruik kunt maken van de no-riskpolis van werknemer. 

 

Richtlijnen voor een werkervaringsplek:

 

Omvang en duur van de werkervaringsperiode
-Kandidaat zal voor de periode van minimaal 1 t/m 3 maanden in opbouw van uren/dagen en belasting/belastbaarheid en conform de FML worden geplaatst bij het plaatsingsbedrijf. Om zo weer het aantal werkuren voor ziekte-uitval per week ten doel te stellen.
-Beëindiging van de werkzaamheden in deze periode kan altijd in overleg geschieden met trajectbegeleider van KOERS OOST MOBILITEIT.

Begeleiding
-Kandidaat krijgt bij het plaatsingsbedrijf een vast aanspreekpunt toegewezen voor de dagelijkse begeleiding op de werkplek, tot het moment dat het plaatsingsbedrijf een ander persoon aanwijst en hiervan KOERS OOST MOBILITEIT en klant bericht;
-Kandidaat aanvaardt de opdrachten van de werkbegeleider en zal de door de werkbegeleider of andere personeelsleden van het plaatsingsbedrijf ter zake van de uitvoering van werkzaamheden gegeven aanwijzingen stipt opvolgen;
-Kandidaat is verplicht zich te houden aan alle bij het plaatsingsbedrijf geldende huisregels/reglementen;
-De werkzaamheden zullen voornamelijk aansluiting gaan vinden op de belastbaarheid en Functionele mogelijkheden van werknemer conform de FML en IZP;
-Kandidaat wordt vanuit KOERS OOST MOBILITEIT begeleid door de trajectbegeleider.


Aansprakelijkheid
Het plaatsingsbedrijf draagt zorg voor adequate verzekeringen, zoals wettelijk verplicht voor eigen werknemers.

Met ons team aan professionals kunnen wij werknemers optimale begeleiding bieden in de oriëntatie naar ander passend werk. Wij maken daarbij gebruik van instrumenten waardoor werknemers meer inzicht krijgt in hun talenten, voorkeuren en wensen ten aanzien van andere aansluitende functies op de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij zetten we altijd net die extra stap. Daarnaast worden werknemers voldoende handvatten aangereikt om hun zelfredzaamheid en de kans om passende functies op de reguliere arbeidsmarkt te bemachtigen te vergroten. 

Meer weten?

Hebt u interesse in de diensten van Koers Oost Mobiliteit? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 


 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen: