Vanaf 1 september wordt Koers oost mobiliteit - MoveAbility


Dezelfde unieke en persoonsgerichte aanpak, maar dan onder een andere naam. Mobiliteit zoals u gewend bent van ons gedreven team. Onze nieuwe naam zal nóg meer staan voor wie we zijn en wat we willen uitdragen. Een naam die onze ambities weer spiegelt. Voor nu én voor de toekomst.

Als u zich bedenkt dat we bijna de helft van onze dag met werk bezig zijn, of dat willen zijn, dan weet u dat het belangrijk is dat werk en mens goed gematcht moeten zijn. Dat medewerkers zich geïnspireerd, gewaardeerd en uitgedaagd voelen. En dat werkgevers daar het resultaat van ondervinden. Alleen dan is er winst, voor iedereen.


Specialisme

Een eigen plek op de arbeidsmarkt vinden is niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet bij uitkering of ziekte. Koers Oost Mobiliteit richt zich op het begeleiden van deze mensen met als doel een duurzame re-integratie. Zodat zij werk vinden wat écht bij hen past en werkgevers blijvend tevreden kunnen zijn.

Ruim netwerk

Koers Oost Mobiliteit beschikt over een ruim netwerk van bedrijven en relaties in de omgevingen Twente, Salland, Noordoost Nederland en de Achterhoek waar werknemers gebruik kunnen maken van werkervaringsplekken om zodoende de haalbaarheid voor passende arbeid te kunnen onderzoeken. 

Mensenwerk

De strategie van Koers Oost Mobiliteit is nooit gestoeld op protocollen en vaststaande tactieken. Want personeel is mensenwerk. Koers Oost ís dat mensenwerk. Als adviseur en coach stappen wij graag achter op de fiets van mensen die vanuit een uitkering of ziekte willen re-integreren op de arbeidsmarkt.Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen: